Predictive policing: lessen voor de toekomst

Auteurs:
Bas Mali, Carla Bronkhorst-Giesen en Mariëlle den Hengst

Uitgever:
Politieacademie, Apeldoorn

Jaar van uitgifte:
2017

Zie ook:
Download PDF

Predictive policing: lessen voor de toekomst

Een evaluatie van de landelijke pilot

 

Predictive policing is een strategie die nauwlettend wordt gevolgd door professionals, burgers en media. Sommigen zijn enthousiast over de strategie, anderen zijn sceptisch over de vraag of de politie dankzij predictive policing criminaliteit effectiever en efficiënter zal weten te bestrijden. Sommigen zijn ook bezorgd; zij zien deze ontwikkeling als een bedreiging voor de privacy, waarbij afwijkend gedrag maatgevend is, en niet strafbaar gedrag. De belangstelling hangt ook samen met de sterke nadruk op de term predictive, op de voorspellende waarde.

Dit boek beschrijft het onderzoek naar de invoering van predictive policing bij vier pilotteams, in Enschede, Groningen-Noord, Hoefkade en Hoorn. Predictive policing wordt hierin benaderd als een nieuw intelligente-initiatief, waarbij het vooral gaat om veranderende werkprocessen. Het geeft antwoord op vragen als hoe verloopt het informatieproces binnen de pilotteams, hoe verloopt het operationele sturingsproces, hoe wordt predictive policing in de praktijk ervaren en zijn er aanwijzingen die het bestaan van de veronderstelde effecten van predictive policing aannemelijk maken?

De antwoorden op deze vragen geven inzicht in de werking van predictive policing. Dat inzicht kan de politie richting geven om de potentie van predictive policing voor het informatiegestuurd bestrijden van criminaliteit verder te realiseren. Sturing, cultuur, professionele ruimte, leiderschap en allerlei andere factoren zijn daarop van invloed. Hoe goed een voorspelling immers ook mag zijn, het resultaat staat of valt met wat er vervolgens mee gedaan wordt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.