Wat ga jij doen vandaag?

Auteurs:
Michiel In ’t Veld en Mariëlle den Hengst

Uitgever:
Politieacademie, Apeldoorn

Jaar van uitgifte:
2016

Zie ook:
Download PDF

Wat ga jij doen vandaag?

Evaluatieonderzoek naar de ingebruikname van een briefingapplicatie in acht basisteams van de politie

 

De politiebriefing heeft sinds een aantal jaren zowel beleidsmatige als wetenschappelijke aandacht gekregen. In 2011 kwam briefen en debriefen als strategisch thema ter sprake in het ontwerpplan van de nationale politie. Dat werd uitgewerkt in het inrichtings- en realisatieplan uit 2012, waarin wordt gesteld dat: ‘de briefing het moment is waarop medewerkers vanuit verschillende processen bij elkaar komen en informatie delen. De debriefing is het moment waarop informatie wordt teruggekoppeld, verantwoording wordt afgelegd en er van elkaar wordt geleerd.’ Onderzoek uit 2013 en 2014 leert dat de politiebriefing zijn beperkingen kent; er wordt maar een beperkt deel van de informatie onthouden, hij wordt doorgaans onvoorbereid gegeven en het doel ervan is niet altijd duidelijk.

Om richting te geven aan het briefen en debriefen in de 168 basisteams van de nationale politie heeft de projectgroep e-Briefing één landelijke briefingapplicatie ontwikkeld, ook wel de e-Briefingtool of kortweg briefingtool genoemd, met daarbij één landelijk (de)briefingsproces. Dat proces is neergelegd in een werkingsdocument briefen/debriefen en een procesbeschrijving (‘procesplaat’). Alvorens de briefingtool landelijk in te voeren, zijn acht pilotteams geselecteerd die begin 2015 (ongeveer) gelijktijdig gestart zijn met het (de)briefingsproces en die de tool merendeels in 2016 geïmplementeerd hebben. In dit onderzoek hebben we de pilot geëvalueerd en de vraag gesteld in hoeverre de briefingtool van invloed is op (de inrichting van) het briefingsproces.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.